Personligt

  Ladda ned Personligt – från Visby till Vita Huset här (pdf)

 

 

Gotlänning, svensk, europé

Småland, Hultsfred, 1974. Min födelseort, före festivalens tid. Mina föräldrar är dock gotlänningar och återvände snart dit. Gotland är en fantastisk plats, vars läge i det nya Nordeuropa ännu kan utvecklas långt mer. Visby uppvisar än idag tusenåriga minnen av vilken rikedom som skapas av handel. Idag blomstrar gotländsk landsbygd av nya entreprenörer, inte minst inom kulinariska områden som vin, rom och ost.

Svenskarna är bland de mest frihetslängtande individualisterna och accepterar samtidigt stora offentliga system. En spännande paradox med historiska förklaringar. Sverige är fantastiskt, ett litet land i Europas utkant som blev ett av världens rikaste. Vi är världens modernaste land, som snabbt anammar ny teknik, inte tror på hierarkier eller byråkrati och är nyfikna på framtiden. Svenskarna gillar ägande, vardagsfrihet och öppenhet mot omvärlden. Det gör jag också!

Vi svenskar har inte sällan vänt Europa ryggen, sett Europa som vår motsats. På många sätt är vi en del av det protestantiska och anglosaxiska. Under det kalla kriget stod vi utanför och predikade hur världen skulle vara. Nu är Sverige med i Europeiska Unionen, en integration som har förbättrat såväl ekonomi som självbild. Jag var starkt engagerad i både EU- och euroomröstningarna. Nu är det viktiga hur Europa som helhet utvecklas, vilket jag ägnar mig åt som forskningschef på European Enterprise Institute i Bryssel.

Pappa, man, son

Få saker är faktiskt så utvecklande som att vara pappa. Tålamod, stresstålighet och lekfullhet är förmågor som prövas – liksom skickligheten i att planera och sätta gränser. Våra två döttrar, födda 2005 och 2009, är ständiga källor till glädje, men också en del oro och dåligt samvete. Tiden räcker inte till. Linda och jag har samma uppfattning om barnuppfostran och hon ägnar dem väldig fokus och kraft. Det är en fantastisk resa.

Min fru Linda är världens bästa och vackraste kvinna. Men dessutom tänker hon längre framåt än jag, och hon styr upp stora delar av livet. Samtidigt är hon lugnet själv och en väldigt fast punkt i tillvaron. Hon är klok och bär på många insikter om livet och hur man tar till vara också mindre glädjeämnen. Inte så sällan vet hon bättre än man själv vad man behöver, från kläder och träning till hur mycket man arbetar.

Under större delen av min uppväxt var mamma vårdbiträde och pappa elektriker. Säkert ett på många sätt normalt svenskt hem, med ganska begränsade resurser. Båda mina föräldrar kommer från den gotländska landsbygden. Pappa har alltid jobbat mer än någon annan, sedan tidigare år än de flesta – med måttlig belöning. De var mycket unga föräldrar, och i synnerhet mamma ansträngde sig mycket för denna roll. Man har sina föräldrar att tacka för mycket.

Företagare, författare, föreläsare

Människans skaparkraft har lyft oss till välstånd. Idéer omsatta i verklighet, i fri konkurrens, leder till ständiga förbättringar. Företagande är skapandets uttryck. Svensk historia är fylld av kreativa entreprenörer i olika landsändar som har byggt upp sina orter. Jag driver aktiebolaget Munkhammar Advisory – en utvecklande, rolig och mångfacetterad tillvaro. Vi erbjuder ekonomiska och politiska analyser, rådgivning och kommunikativa insatser.

Pennan är mäktigare än svärdet. Fakta, argument och exempel är starka övertygande krafter och böcker kan revolutionera. Att läsa och skriva har länge varit stora intressen för min del. Det handlar om både analys och kommunikation. Självklart drömde man som liten om att få ge ut en bok. Idag har det blivit flera, vilket i sin tur har lett till vidare debatt och eftertanke. Utöver dessa har jag skrivit enskilda kapitel och många rapporter. Här är mina böcker:

Böcker, rapporter och artiklar leder ofta till föreläsningar och debatter. Således har jag medverkat i hundratals sådana, varav ett hundratal i andra länder. På det viset lär man känna många miljöer och får slipa sina argument. Per automatik följer också en vana vid att träffa media och ett växande nätverk av goda kontakter. Talets konst är fascinerande och jag läser och lyssnar ofta till spännande anföranden.

Analytiker, debattör, rådgivare

Innan man kan ta ut en kurs måste man veta var man är och hur terrängen ser ut. Väl grundade analyser är en förutsättning för varje typ av verksamhet. Jag har arbetat med ekonomisk och politisk analys i en rad egenskaper och lärt känna många experter. Herbert Tingsten ska ha sagt att nio tiondelar av debatten handlar om hur verkligheten ser ut. Så är det, och den som har starkast belägg vinner.

Sverige är ett samhälle där man söker konsensus. Min uppfattning är snarare att en öppen debatt är central för en vital demokrati. I debatterna bryts argument mot varandra, och åhörarna granskar det som framförs. Det är inte personers utstrålning eller mediala framtoning som avgör i längden, utan hur välgrundad personens ståndpunkt är. Jag har varit med i otaliga debatter i alla format, och tycker fortfarande det är stimulerande.

Personer i ledande position har ofta mycket ont om tid. Därför är kvalificerade rådgivare ofta avgörande. De kan behöva underlag, snabb input – och inte minst feedback. Jag har haft rådgivande roller till många ledande personer i näringsliv och politik. Ibland blir man genuint imponerad av vilka insikter och personlig värme sådana personer har – inte sällan i motsats till mediebilden – och ibland tvärtom.

Fem saker jag gillar

Fem saker jag ogillar

Fem förebilder